Kontrolovaný tok energie


Uzavretá výhrevná tryska pre vstrekolisy

Uzavretá výhrevná tryska Hotset typ BMD pre vstrekolisy je kompletný a uzavretý výhrevný systém chránený proti vniknutiu plastu. Utesnený systém je vyrobený s vysokým stupňom kvality výroby s dlhou životnosťou. Ohrev trysky BMD tak znižuje prestávky a ponúkne výrobnú istotu.

Rozloženie výkonu tohoto integrovaného výhrevného elementu umožňuje pre každý špecifický prípad i pri veľmi krátkych dĺžkach výhrevných trysiek vysoký výkon a tým i potrebnú teplotnú úroveň a teplotné rozloženie. Konštantné rozloženie tepla po celej dĺžke kanálu zostáva zachované i u dlhých výhrevných trysiek.

Uzavretá výhrevná tryska BMD umožňuje užívateľom technicky a ekonomicky optimálnu výrobu na vysokej kvalitatívnej úrovni i pri extrémnych rozmeroch.

Štandardné prevedenie

Technická špecifikácia

štandardné miery

voliteľné rozmery

Špičky vstrekovacej trysky

Vďaka vymeniteľnej špičke vstrekovacej trysky je možné použiť uzatvorenú výhrevnú trysku ( BMD Hotset ) pre rôzne materiály. Špičky trysiek sa od seba líšia individuálnym tvarom kanálu pre vedenie materiálu.

Typ 1

Typ 2

Typ 3