Kontrolovaný tok energie


Termočlánky a odporové čidlá

Termočlánky

Termočlánky (snímače teploty) a odporové čidlá nachádzajú uplatnenie nielen v priemysle spracovania plastov kde je nutné regulovať alebo vyhodnocovať teplotu v nástrojoch, formách, výhrevných vtokových systémoch, na plastifikačných valcoch a extrúderoch, ale i v mnohých oboroch priemyslových činností, v strojárenstve, laboratórnych prístrojoch, klimatizácii, v priemysle tlakového liatia, lekárstve a pod.

Prevedenie podľa funkčnosti

Príslušenstvo k štandardnému prevedeniu

Rôzne prevedenia puzdier termočlánkov a odporových čidiel podľa katalógovej ponuky alebo na prianie zákazníka. Rozmerové a technické parametre a tolerancia snímačov teploty sa dá na prianie upraviť. Pokiaľ je to technicky možné, dá sa vyrobiť puzdro termočlánku alebo odporového čidla podľa nákresu alebo poskytnutého vzoru. Možno ukostriť meriaci bod.

Termočlánky je možné dodať skalibrované s kalibračným protokolom.

Pre snímače teploty sa dá objednať aj samostatné príslušenstvo, termočlánkové vedenie, konektory, príchytky a pod.

Normované termočlánky

Fe CuNi NiCr Ni
typ L typ J typ K
plus (farba izolácie) červená čierna zelená
mínus (farba izolácie) modrá biela biela
značkovacie vlákno modrá čierna zelená

Odporové čidlá

Štandardné prevedenie kompenzačných a vyrovnávacích vedení