Kontrolovaný tok energie


Ohybné výhrevné rúrkové telesá Hotflex

Ohybné výhrevné rúrkové telesá Hotflex sa vyrábajú v max. dĺžke 2,6m o priemeroch štandardne 8,5mm a 6,5mm, neštandardne o priemeroch 8,0mm a 8,2mm ,ale aj kvadratické o rozmeroch 8mmx8mm a 6mmx6mm. Povrchové zaťaženie môže byť v závislosti na spôsobe použitia až 15W/cm2, maximálna teplota plášťa je 700°C.

Vnútorná stavba vyhrievacieho telesa zaručuje bezstratový prenos tepla, špeciálny tvarovateľný povrch sa vyznačuje vysokou odolnosťou i proti alkalickým látkam.

Rozhodujúce mimo technických vlastností sú praktické výhody, ktoré ohybné výhrevné teleso poskytuje.

Doposiaľ boli rúrkové telesá nakupované buď podľa ohýbacej šablóny špeciálne určené pre jeden typ formy alebo v rovnom stave na sklad a ohýbanie do požadovaného tvaru sa prevádzalo až neskôr pomocou špeciálneho ohýbacieho nastroja za cenu veľkej straty času.

Vyhrievacie teleso môže byť ohýbané veľmi jednoducho ručne do ľubovoľného tvaru iba s prihliadnutím na dĺžku a priemer bez nutného ohýbacieho prípravku a to v priebehu niekoľkých minút. To znamená, že ohybné vyhrievacie teleso Hotflex môžete ľubovoľne použiť všade tam, kde ho práve potrebujete.

Naviac je možné ohybné výhrevné teleso veľmi presne zabudovať do drážky, lebo polomer ohybu nie je závislý na tolerancii ohýbacej šablóny, ale iba na originálnom tvare drážky. Korektúry ohybov je možné kdekoľvek bez veľkých nákladov. Tým klesajú prerušenia vo výrobe.

Technická špecifikácia

Štandard

Voliteľné možnosti:

Údaje potrebné pri objednávke