Kontrolovaný tok energie


Keramické infražiariče

FFE - Plný plochý infražiarič

FTE - Plný oblý infražiarič

HFE - Polovičný plochý infražiarič

HTE - Polovičný oblý infražiarič

QTE - Štvorcový oblý infražiarič

LFFE - Veľký plný plochý infražiarič

SFSE - Štvorcový plochý infražiarič

FQE - Plný Quartz infražiarič

PFQE - Pilierový plný Quartz infražiarič