Kontrolovaný tok energie


Infračervené termo teplomery s laserovým zameriavačom

Tieto infračervené termo teplomery s laserovým zameriavačom robustného prevedenia sú určené do priemyslových aplikací, sú odolné drsnému prostrediu. Majú integrovaný dvojbodový laserový zameriavač, ktorý vždy ukazuje presnú veľkosť meranej plochy.

Súčasťou tejto série je i dvojsenzorový infračervený termo teplomer Optris CTRatio. Tento termo teplomer sa používa pre meranie zložitých teplotných meraní pomerového výpočtu (meranie teploty tavenín kovov, meranie teploty pohybujúcich sa malých objektov, ktoré nejde presne zamerať, atď).

Technická špecifikácia

Bezkontaktné meranie teploty prevádza infračervený termo teplomerom Optris na bázi merania infračerveného žiarenia objektu, ktoré objekt vyžaruje v závislosti na svojej teplote.

CS video 2M

Technická špecifikácia