Výhrevné elementy pre
priemysel

mapa

Tkaninové izolácie

Tkaninové izolácie, napr. model Z66 (ISO- izolácia) sa používajú vo forme teplotného izolátora na tavnej komore, ktorý zaručuje významné zníženie teploty, ktorá sála smerom k okolitému prostrediu a smerom na strojné zariadenie. To umožňuje prevádzkovateľovi zariadenia, aby sa pracovalo v optimálnych podmienkach (komforte) a zároveň zabráni akémukoľvek úrazu, vzhľadom k náhodnému kontaktu s vysokými teplotami.

Príklad vonkajšej teploty

 • vonkajšia teplota sľudového výhrevného pásu Z32 (200°C)
 • vonkajšia teplota keramického výhrevného pásu Z41 (250°C)
 • vonkajšia teplota tkaninovej izolácie na výhrevnom telese zo sľudy Z32 (52°C)
 • vonkajšia teplota tkaninovej izolácie na výhrevnom telese z keramiky Z41 (62°C)

Použitie

 • izolácia tavnej komory
 • izolácia armatúr a prírub
 • izolácia častí motora s vysokou teplotou
 • izolácia pecí a nádrží vystavených vysokým teplotám

Výhody tkaninovej izolácie

 • znižuje spotrebu energie potrebnú na ohrev až o 30%
 • vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti
 • tkaninová izolácia umožňuje udržať konštantnú teplotu
 • rovnomernejšie vyhrievanie a rýchlejší ohrev
 • materiál je nehorľavý, netoxický

Technická špecifikácia

 • vonkajšia tkanina zo skleneného vlákna pre vysoké teploty až do 500° C
 • vnútorná izolácia odolná vysokým teplotám (sklovlákno). Štandardná hrúbka: 18mm
 • mechanické nerezové upínanie s vhodnými oceľovými pružinami, ktoré si zachovávajú charakteristiku aj pri vysokej teplote

Upozornenie

Použitím tkaninovej izolácie sa povrchová teplota zvyšuje. Odporúča sa znížiť maximálne špecifické zaťaženie ohrevu o:

 • 0,5 W / cm2 menej na sľudové vyhrievanie.
 • 1,0 W / cm2 pre keramické vyhrievanie

Pre ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických detailov